LUKOIL ROMANIA S.R.L.
LUKOIL ROMANIA S.R.L.

Cereri de oferta

Pentru că dorim să menținem același standard înalt în calitatea produselor și servicii în toate sectoarele noastre de activitate, căutam cei mai performanți parteneri pentru fiecare proiect.

Daca firma pe care o reprezinți îndeplinește condițiile solicitate, aplica pentru un parteneriat de succes.

 1. LUKOIL Romania S.R.L. organizeaza in mod curent proceduri de selectie oferte pentru selectarea furnizorilor de produse si prestatorilor de servicii si/sau lucrari („Procedura"). Orice persoana interesata poate participa in mod gratuit la Procedurile organizate de catre LUKOIL Romania S.R.L., sub conditia respectarii regulilor stabilite de catre LUKOIL Romania S.R.L. si a reglementarilor legale aplicabile. Procedurile sunt proceduri private de selectie oferte, nu sunt supuse regulilor aplicabile in materia achizitiilor publice, iar LUKOIL Romania S.R.L. stabileste pentru fiecare Procedura in parte criteriile de desemnare a castigatorului/castigatorilor.

 2. Orice persoana interesata, care intentioneaza sa participe la orice Procedura initiata de LUKOIL Romania S.R.L., va completa si transmite documentatia relevanta pe proprie raspundere si va suporta toate cheltuielile proprii aferente (de ex. pregatire documentatie, pregatire si depunere oferte, participare la sesiuni de negociere etc.).

 3. In vederea selectarii unui furnizor de produse sau a unui prestator de servicii /lucrari LUKOIL Romania S.R.L. va initia Procedura prin publicarea unui anunt de cerere de oferte („Cererea de oferta") pe site-ul LUKOIL Romania in sectiunea Cereri de oferte. Fiecare Cerere de oferta va descrie in mod succint obiectul Procedurii respective si data limita pana la care se poate transmite documentatia initiala relevanta („Documentatia initiala") completata. Orice persoana interesata va putea descarca Documentatia initiala publicata odata cu Cererea de oferta. Publicarea oricarei Cereri de oferta pe site-ul LUKOIL Romania precum si receptia Documentatiei initiale transmise de orice persoana interesata nu genereaza nicio obligatie in sarcina LUKOIL Romania S.R.L., care isi rezerva dreptul de a continua sau opri oricand, la libera sa discretie, Procedura initiata.

 4. Participarea la orice Procedura nu va fi permisa persoanelor interesate (inclusiv subcontractanti) in oricare dintre urmatoarele situatii, enumerate cu titlu de exemplu:

  • Se afla sub incidenta prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa sau exista cerere de deschidere a procedurii insolventei pe rol.

  • Exista orice pretentie/litigiu/arbitraj intre persoana interesata (si/sau orice persoana afiliata) si LUKOIL Romania S.R.L. si/sau orice alta societate afiliata din Grupul LUKOIL.

  • Sunt persoane juridice afiliate altor entitati care au depus Documentatia initala.

  • Managementul sau actionarii persoanelor interesate sunt rude pana la gradul IV inclusiv ale oricarui angajat sau manager al LUKOIL Romania S.R.L. sau al oricarei alte societati din Grupul LUKOIL. Prezenta prevedere se aplica inclusiv oricaror alte persoane fizice sau juridice precum si consultantilor externi, care sunt implicati in orice mod in initierea si derularea Procedurii.

  • Nu si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

 5. Orice persoana interesata va descarca Documentatia initiala si va verifica daca indeplineste cerintele minime, asa cum vor fi descrise in Datele generale despre obiectul si obliectivul Procedurii respective. Daca indeplineste cerintele minime si nu se afla in niciuna dintre situatiile mentionate la punctul 4 de mai sus, persoana interesata va completa, in mod corect si complet, Documentatia initiala si o va transmite catre LUKOIL Romania S.R.L. pana la data limita mentionata pe site-ul LUKOIL Romania si in invitatia de participare. Documentatiille initiale incomplete sau incorecte nu vor fi luate in considerare. Persoanele interesate trebuie sa prezinte toate informatiile solicitate si pentru subcontractantii propusi, daca este cazul. Orice solicitare de clarificare sau furnizare informatii suplimentare privind desfasurarea unei Proceduri va fi adresata catre oferte@romania.lukoil.com.

 6. Dupa expirarea datei limita de depunere a Documentatiilor initiale, LUKOIL Romania S.R.L. va evalua informatiile primite si va determina, la libera sa discretie, persoanele interesate care pot participa la urmatoarea etapa a Procedurii si depune oferte.

Toate persoanele care au depus in termen Documentatia initiala vor fi informate in scris cu privire la participarea/neacceptarea in etapa urmatoare a Procedurii; orice informatie cu privire la mecanismele de evaluare va ramane confidentiala. LUKOIL Romania S.R.L., la libera sa discretie si fara nicio justificare, poate sa accepte sau refuze participarea la Procedura oricarei persoane interesate.
Persoanele interesate care au fost acceptate in etapa urmatoare a Procedurii vor primi, de asemenea, documentatia aferenta in vederea pregatirii si depunerii ofertei, precum si instructiunile aplicabile in etapa urmatoare.

Orice persoana interesata care, in mod direct sau indirect, contacteaza in orice mod angajati, manageri sau terti colaboratori ai LUKOIL Romania S.R.L. sau ai oricarei firme afiliate, cu intentia de a influenta decizia de acceptare in etapa urmatoare a Procedurii, va fi automat exclusa din Procedura.

Cerere ofertă

Lista completă a cererilor de ofertă LUKOIL România S.R.L.

Cerere ofertă

Pentru orice nelămurire cu privire la desfășurarea procedurii de selecție oferte, adresați-vă persoanelor responsabile indicate în invitație.