LUKOIL ROMANIA S.R.L.
LUKOIL ROMANIA S.R.L.

Ecologia

Dezvoltarea durabilă este acea dezvoltare care satisface nevoile prezentului fără a compromite abilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi".

Comisia Naţiunilor Unite pentru Mediul înconjurător și dezvoltare — Raportul Brundtland.

La baza tuturor deciziilor și demersurilor companiei Lukoil Romania se află principiul administrării durabile a resurselor naturale și vizarea minimizării impactului asupra ecosistemelor.

Activitățile pe linie de mediu se desfășoară în cadrul companiei în mod responsabil, cu accent de prevenire și monitorizare.

Deciziile și procesele referitoare la protecția mediului sunt conectate, în cadrul proceselor companiei, cu investițiile, dezvoltarea strategică, planificarea, bugetul si achizițiile.

Monitorizarea factorilor de mediu apa, aer (inclusiv zgomot), sol se face în conformitate cu cerințele trasate prin autorizațiile de funcționare pe linie de mediu, în vederea supravegherii încadrării în limitele legale a tuturor indicatorilor urmăriți.

Punctele de lucru ale Lukoil Romania SRL își desfășoară activitatea pe linie de mediu in baza documentelor de reglementare emise de către autoritățile în domeniu.

Astfel, în contextul contractelor de achiziție se are în vedere includerea unor criterii de protectie a mediului, de prevenire a generarii deseurilor, atat in cererile de oferta, cat si in contracte.

Colectarea selectiva a deseurilor, eficienta energetica, managementul apei si masurarea si reducerea emisiilor au o importanta foarte mare, aceste principii stau la baza activitatii in cadrul companiei.

Deseurile nepericuloase si periculoase generate in urma activitatii punctelor de lucru Lukoil Romania sunt colectate separat si predate, in vederea reciclarii//valorificarii/eliminarii in conditii sigure de mediu, catre firme autorizate conform ceritelor legale.

Colectarea selectiva a deseurilor, eficienta energetica, managementul apei si masurarea si reducerea emisiilor au o importanta foarte mare, aceste principii stau la baza activitatii in cadrul companiei.

Deseurile nepericuloare si periculoase generate in urma activitatii punctelor de lucru Lukoil Romania sunt colectate separat si predate, in vederea reciclarii//valorificarii/eliminarii in conditii sigure de mediu, catre firme autorizate conform ceritelor legale.

LUKOIL România SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Îngropare rezervoare supraterane de combustibil”, propus a fi amplasat în loc. Sângeorgiu de Mureș, str. Principală, nr. 1093, jud. Mureș.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Mureș, din Târgu Mureș, strada Podeni, nr. 10, in zilele de: luni, între orele 9:00-15:00 și marți – vineri între orele 9:00-12:00 și la punctul de lucru situat în loc. Sângeorgiu de Mureș, str. Principală, nr. 1093, jud. Mureș, în zilele de luni – vineri, între orele 9:00-15:00.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mureș, Târgu Mureș, strada Podeni, nr. 10 în zilele de: luni, între orele 9:00-15:00 și marți – vineri între orele 9:00-12:00.

  • TG. MURES 2_Anunt

Program de prevenire şi reducere a cantităţilor de deşeuri generate în activitate pentru anul 2022

  • Program de prevenire si reducere a deseurilor generate in anul 2022