LUKOIL ROMANIA S.R.L.
LUKOIL ROMANIA S.R.L.

Noutati

Modernizare Benzinărie Râmnicu Sărat!

{ 05.09.2019 0:00:00 }

SC LUKOIL ROMÂNIA S.R.L., titular al proiectului ”Amplasare terasă sezonieră și echipament SKID GPL”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de оncadrare de către APM Buzău, оn cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Amplasare terasă sezonieră și echipament SKID GPL”, propus a fi amplasat оn Municipiul Râmnicu Sărat, str. Focșani, nr.14-16, județul Buzău.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Buzău din Municipiul Buzău, str. Democrației, nr.11, județul Buzău, оn zilele de luni-vineri, оntre orele 8-13, precum și la următoarea adresă de internet: apmbz.anpm.ro.

Publicul interesat poate оnainta comentarii/observații la proiectul deciziei de оncadrare оn termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Buzău: apmbz.anpm.ro.

  • Știre în formatul PDF

Ați putea fi interesat(ă)